LeverboteiDe Werkgroep Leverbotprognose verwacht de komende maanden geen leverbotbesmettingen.

In heel Nederland is het verschil tussen de hoeveelheid gevallen neerslag en de berekende verdamping niet genoeg om het grondwaterpeil aan te vullen. Dit is al twee zomers op rij het geval. Door de droogte die hiervan het gevolg is komen nog nauwelijks leverbotslakken voor. Daarom is de kans op een leverbotbesmetting zeer klein. Bovenstaande betekent niet dat nergens leverbot kan voorkomen. Op laaggelegen weilanden en in gebieden met een verhoogd grondwaterpeil is een besmetting wel mogelijk. Het is beter om dergelijke percelen nu niet meer te laten beweiden. Behandeling is alleen nodig als een infectie is bevestigd. Eind november komt de werkgroep met een definitieve prognose. Tot dat moment is het advies om alleen te behandelen als een diagnose is bevestigd.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier meer, of accepteer door te sluiten.